Menu

TEPCoT รุ่นที่ 6


ดาวน์โหลดรายชื่อรุ่น

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท เวลส์กรุ๊ป ประธานรุ่น TEPCoT 6 TEPCoT หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับภาคราชการหลายกระทรวง เป็นหนึ่งในโครงการที่ดีที่สุดโครงการหนึ่ง จากประสบการณ์ที่ได้ผ่านมาในรอบ 10 ปีนี้ ได้ความรู้ ได้สาระ ได้สายสัมพันธ์ เพื่อน ๆ พี่ ๆ ที่ดีจำนวนมาก จากทุกรุ่นของ TEPCoT เป็นความภูมิใจและความประทับใจ ที่ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของสังคม TEPCoT ขอขอบคุณโครงการที่ได้ให้โอกาสเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ TEPCoT
Top