งานเลี้ยง TEPCoT รวมรุ่น 1-10

งานเลี้ยง TEPCoT รวมรุ่น แค่มาก็ดีใจแล้ว…โดยมีพลเอกวินัย ภัททิยกุล ประธานรุ่น 4 และ คุณชัชวาล เจียรวนนท์ ประธานรุ่น 5 ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงขึ้นเพื่อร่วมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่น 1 – 10 ให้แน่นแฟ้นขึ้น

ขอแสดงความยินดีกับคุณอนุทิน ชาญวีรกูล ประธาน TEPCoT รุ่นที่ 9

ขอแสดงความยินดีกับคุณอนุทิน ชาญวีรกูล ประธาน TEPCoT รุ่นที่ 9 เข้ารับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประเภททั่วไป) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ก.พ. 2561

TEPCoT 10 สนับสนุนการปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 10 ชั้น 2

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบป้ายแสดงความขอบคุณให้แก่ ประธานกลุ่มเรือของผู้เข้าอบรมในหลักสูตร TEPCoT รุ่นที่ 10 และ บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด