งานเลี้ยง TEPCoT รวมรุ่น 1-10

งานเลี้ยง TEPCoT รวมรุ่น แค่มาก็ดีใจแล้ว…โดยมีพลเอกวินัย ภัททิยกุล ประธานรุ่น 4 และ คุณชัชวาล เจียรวนนท์ ประธานรุ่น 5 ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงขึ้นเพื่อร่วมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่น 1 – 10 ให้แน่นแฟ้นขึ้น โดยมีผู้ร่วมงาน 300 กว่าคนอาทิ คุณเกริกไกร จีระแพทย์, พลเอกมงคล อัมพรพิสิฏฐ์,  คุณสุจินต์ หวั่งหลี, พล.ต.โท วิสนุ ปราสาททองโอสถ, และคุณอนุทิน ชาญวีรกูล  ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ 13 กุมภาพันธ์ 2561