Menu

ประชุมคณะกรรมการรวมรุ่มครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 2559)ประชุมแข็งขัน พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ เป็นประธานประชุมกรรมการชมรม TEPCoT รวมรุ่น โดยมี พล.อ.มงคล อัมพรพิสิฏฐ์, รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์, อนุทิน ชาญวีรกูล, นิกร เลาหพงศ์ชนะ, ชัชวาลย์ เจียรวนนท์, สุจินต์ หวั่งหลี และดร.ธีรยุทธ ทุมมานนท์ มาร่วมงาน ท่ามกลางบรรยากาศอันชื่นมื่น ที่อาคารล็อกซเล่ย์ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 - ข่าวโดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
Top