– TEPCoT รุ่นที่ 5 –

คุณชัชวาลย์ เจียรวนนท์ กรรมการและผู้อำนวยการบริหาร – การลงทุนกลุ่ม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น/ประธานรุ่น TEPCoT 5 (วาระพ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน)
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเครือข่าย ที่ได้จัดหลักสูตร TEPCoT ขึ้นมา เป็นหลักสูตรฯ ที่ผมและเพื่อนๆ ในรุ่นได้รับโอกาสมาพบกัน เรียนรู้ร่วมกันและมาแลกเปลี่ยนมุมมองกัน ผมเชื่อว่า หลักสูตร TEPCoT นี้จะช่วยพัฒนาผู้นำอีกมากมาย เพื่อมาสร้างเศรษฐกิจบ้านเราให้เติบโตต่อไป

คุณกัญจนา ศิลปอาชา ประธานมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย อดีตประธานรุ่น TEPCoT 5 (วาระพ.ศ. 2556 - พ.ศ.2559)
ยินดียิ่งที่ได้มาเป็นนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่น 5 นอกจากสาระประโยชน์ที่เป็นปัจจุบันทันเหตุการณ์ที่ได้รับจากวิทยากรผู้บรรยาย ซึ่งทางผู้จัดหลักสูตรได้คัดสรรอย่างดีแล้ว การเข้าร่วมหลักสูตรยังพาให้ได้รู้จักเพื่อนนักศึกษาในหลากหลายอาชีพ นำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และที่มีคุณค่ามากก็คือ มิตรไมตรีที่เกิดขึ้นในหมู่นักศึกษา อันสมควรบันทึกไว้เป็นความทรงจำที่ดีงาม

สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Copyright 2019 © TEPCoT by UTCC